Stads- och kommunhistoriska institutet

Stads- och kommunhistoriska institutets (SKHI) verksamhet är bred. Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och driver egen forskning. Vi samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade inom och utom landet.

Det senaste från SKHI

Seminarium och evenemang

 1. tisdag
  5
  dec

  Biografier om den tidiga urbana arbetarrörelsen

  Du är välkommen till ett forskarseminarium om den tidiga urbana arbetarrörelsen i Stockholm. Dagens föreläsare är Anna Götlind och Martin Börjesson.

  Datum
  5 december 2023
  Tid
  13.00 – 15.00
 2. tisdag
  16
  jan

  Klass, stånd och välfärd i den tidigmoderna staden

  Du är välkommen till ett forskarseminarium om Klass och stånd i 1700-talets Malmö samt om Stockholms barnhus. Dagens föreläsare är Lars Edgren, Malin Arvidsson och Lisa Öberg.

  Datum
  16 januari 2024
  Tid
  13.00 – 15.00
 3. tisdag
  30
  jan

  Alla dessa Södermalmar! Om skapandet av innanförskapsområden i europeiska städer under 1900- & 2000-talet

  Välkommen till ett textseminarium där professor Håkan Forsell presenterar delar av den bok om Södermalm och liknande europeiska stadsdelar som han håller på att skriva.

  Datum
  30 januari 2024
  Tid
  13.00 – 15.00
 4. tisdag
  6
  feb

  Stadsplanering och landägande

  Jaime Montes Bentura från Kungliga Tekniska högskolan, KTH, presenterar sin pågående forskning Questioning Historical Plans to Inform the Design of Urban Space. Hanna Zetterlund från Uppsala universitet presenterar sin avhandling The Landed Municipality. Presentation sker på engelska, diskussionen genomförs på svenska.

  Datum
  6 februari 2024
  Tid
  13.00 – 15.00
 5. tisdag
  9
  apr

  Lokalhistoria

  SKHI genomför ett seminarium med representanter från flera olika lärosäten om lokalhistoria och akademisk forskning. Välkommen.

  Datum
  9 april 2024
  Tid
  13.00 – 15.00
 6. tisdag
  7
  maj

  Rummet och politiken

  Välkommen till ett seminarium med medverkande från Stockholms universitet. Pär Altermark presenterar sin pågående forskning om Rumslighet och politisk styrning i en urban kontext. Fabian Nyström berättar om sin forskning Planmosaik – Kronologi – Analys för Stockholm.

  Datum
  7 maj 2024
  Tid
  13.00 – 15.00
 7. måndag
  10
  jun

  The History of Municipal Socialism

  Välkommen till en gästföreläsning på engelska där professor Shelton Stromquist presenterar sin bok Claiming the City, om arbetarrörelsens och kommunalsocialismens historia i ett antal länder, däribland Sverige.

  Datum
  10 juni 2024
  Tid
  17.00 – 19.00

Andra läser om...