Publicerad 5 november 2021

Forskning om Sveriges städer och kommuner

Institutets viktigaste uppgift är att främja forskning om Sveriges städer och kommuner. Våra workshops och seminarier ska presentera aktuell forskning som pågår. Vår egen forskning gäller i synnerhet den förmoderna stadshistorien.

Svenska historiker har för det mesta undersökt enskilda städer och kommuner. För att svara på frågor efter städernas betydelse för samhällsomvandlingen och en säregen svensk urbanitet – en svensk stadskultur – behöver vi sätta denna forskning i större perspektiv. Komparation mellan olika städer, lokalt, regionalt och internationellt är viktig för att svara på frågor efter städernas betydelse, historiskt och aktuellt. Vad är:

  • svenska städers egenart,
  • vilken roll har städer och kommuner för samhällsomvandlingen,
  • och för individen?

Komparativa studier – internationella samarbeten

Institutets främsta uppgift för att lyfta stadshistoriska frågor och deras aktualitet är att skapa nätverk och samarbeten, både nationellt och internationellt. Till det kommer ett intresse för det komplicerade förhållandet mellan stad och land, det urbana och rurala.

Institutets internationella samarbeten

HERA-projekt Pleasurescapes

Sedan 2019 ingår institutet i ett internationellt samarbete om hamnstäder, inom ramen för ett EU-finansierat forskningsprojekt: Pleasurescapes. Port Cities’ Transnational Forces
of Integration.

Inom projektet undersöks fyra hamnstäder, Hamburg, Rotterdam, Barcelona och Göteborg för att analysera på vilket sätt de nöjeskvarter (pleasurescape) som finns i dessa städer fungerade som mötesplats för kulturella aktiviteter vad gällde:

  • migration och invandring,
  • transfer av kreativa innovationer,
  • utbyte av politiska idéer, och
  • interkulturella nätverk.

HERA-projekt Pleasurescapes (engelska)

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor