Publicerad 5 maj 2021

Svensk stadshistoria - en introduktion

I den här boken presenterar författarna huvuddragen i svensk urbanisering och stadsutveckling genom tiderna utifrån perspektiven: urbana trender, demografi, näringsliv, styrelse och förvaltning, stadslandskap samt sociala och kulturella förhållanden. Boken finns även på engelska: Swedish urban history - an introduction.

Med start i Uppåkra, utanför Lund, kring år noll förs berättelsen vidare via medeltid, frihetstid och industrialism ända fram till dagens storstadsområden. I ett inledande kapitel förklaras en rad ord, begrepp och teorier centrala för den stadshistoriska forskningen.

Boken är avsedd som läromedel vid universitet och högskolor, men kan även läsas fristående som en introduktion till svensk stadshistoria.

Författare

Lars Nilsson, Mats Berglund och Per Gunnar Sidén. Författarna är verksamma vid Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet.

Beställ boken

Du kan beställa boken på svenska eller engelska.

ISBN 978-91-88882-46-2

180 kronor

nils.fabiansson@historia.su.se

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor