Publicerad 5 november 2021

Publikationer

Stads- och kommunhistoriska institutet ger ut publikationer som du kan ladda ned här som PDF-dokument. Vissa publikationer går även att beställa som bok.

Institutets skriftserier heter "Studier i stads- och kommunhistoria" och "Lokalhistoria" och är samlade i söktjänsten LIBRIS. Du kan ladda ned skrifterna som PDF-dokument, men många av våra skrifter går även att beställa som bok.

Beställ en bok

Studier i stads- och kommunhistoria

Sedan 1990 har institutet gett ut 45 monografier, varav många doktorsavhandlingar som du finner samlade nedan.

Lokalhistoria

I denna serie har institutet sedan 1990 publicerat studier samt litteraturöversikter med lokalhistorisk fokus.

 • Lilja, Sven, - Befolkningar, städer och stater : strukturella maktresurser i det skando-baltiska området cirka 1500-1820 : en studie i historiska makroprocesser / Sven Lilja.

 • Städer & kommuner : - ett institut firar hundra år

 • Sandström, Åke, - Skellefteå och Strängnäs : moderniseringen av två svenska småstäder 1880-1914 / Åke Sandström.

 • Wångmar, Erik, - Ett eldfängt ämne [Elektronisk resurs] utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945-1976 / Erik Wångmar.

 • Nilsson, Lars,historiker, - Krympande orter : Avesta och Söderhamn som postindustriella samhällen / Lars Nilsson & Eric Båve.

 • Lilja, Sven, - Tjuvehål och stolta städer : urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal [Elektronisk resurs]

 • Nilsson, Lars, - Stadens tid : om periodgränser i lokalhistorien : Kalmar och Möre i det 20:e århundradet [Elektronisk resurs]

 • Wångmar, Erik, - Att skriva stads- och kommunhistoria : en handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial [Elektronisk resurs]

 • Samlingsstyre, blockstyre, mångstyre : kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002 [Elektronisk resurs]

 • Wångmar, Erik, - Något vid sidan av välfärden : Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925-1973 [Elektronisk resurs]

 • Wångmar, Erik, - Från storkommun till kommunblock : en djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959-1974 [Elektronisk resurs]

 • Nilsson, Lars, - I kvastarnas stad : två studier i Kalmarområdets 1900-talshistoria [Elektronisk resurs]

 • Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950-2010 / Lars Nilsson & Mats Berglund (red.).

 • Wångmar, Erik, - Länets betydelse : fallstudier av kommunblocksreformens lokala genomförande i Blekinge och Hallands län 1962-1974 / Erik Wångmar.

 • Wångmar, Erik, - Från storkommun till kommunblock : en djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959-1974 / [Erik Wångmar].

 • Stads- och kommunhistoriska institutet - samling av trycksaker

 • The coming of the post-industrial city : challenges and responses in western european urban development since 1950 / Lars Nilsson (ed.).

 • Nilsson, Lars,historiker, - Efter industrialismen : urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950-2005 / Lars Nilsson.

 • Nilsson, Lars,historiker, - Historisk tätortsstatistik D. 6 Folkmängden i tätortsregioner 1950-2005 / Lars Nilsson.

 • Nilsson, Lars,historiker, - Historisk tätortsstatistik D. 5 Folkmängden i tätortsregioner 1900-1950 / Lars Nilsson.

 • Till salu : Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846 / Klas Nyberg (red.).

 • Wångmar, Erik, - Ett eldfängt ämne : utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945-1976 / Erik Wångmar.

 • Abrahamson, Tor - Huvudsta från början / Tor Abrahamson.

 • Berglund, Mats, - Massans röst : upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848 / Mats Berglund.

 • Wångmar, Erik, - Något vid sidan av välfärden : Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925-1973 / Erik Wångmar.

 • Nilsson, Lars,historiker, - Historisk tätortsstatistik D. 4 Folkmängden i icke-administrativa tätorter 1900-1950

 • Wångmar, Erik, - Socknar som kom och socknar som gick : förändringar av socken- /församlingsindelningen i Småland 1686-1862 / Erik Wångmar.

 • Stockholms Lilja : stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007 / redaktör: Lars Nilsson.

 • Nyström, Lars - Det moderna stadsmiljöskyddets framväxt i Sverige : kommunalt reformarbete 1840-1910 / Lars Nyström.

 • Wångmar, Erik, - Samlingsstyre, blockstyre, mångstyre : kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002 / Erik Wångmar.

 • Lokala perspektiv på 1960-talet : bilen, fritiden och den ökade rörligheten / Marjatta Rahikainen redaktör.

 • Wångmar, Erik, - Att skriva stads- och kommunhistoria : en handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial / Erik Wångmar.

 • Samuelsson, Göran, - I godsets skugga? : frälsebonden på Ängsö : familj och arbete 1700-1880 / Göran Samuelsson.

 • Nilsson, Lars,historiker, - Historisk tätortsstatistik D. 3 Stockholm i siffror 1850-2000 / Lars Nilsson.

 • Forsell, Håkan, - Hus och hyra : fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920 / Håkan Forsell.

 • Storkommunreformen 1952 : striden om folkhemmets geografi / redaktörer: Peter Aronsson, Lars Nilsson, Thord Strömberg.

 • Sanders, Hanne, - Bondevækkelse og sekularisering : en protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850 / Hanne Sanders.

 • Sandström, Åke, - Plöjande borgare och handlande bönder : mötet mellan den europeiska urbana ekonomin och vasatidens Sverige / Åke Sandström.

 • Jorde, Tine Susanne - Stockholms tjenestepiker under industrialiseringen : tjenestepikeyrkets funksjon i individets livsløp og i en ekspanderende storby / Tine Susanne Jorde.

 • The emergence of towns : archaeology and early urbanization in non-roman, north-west Europe : the Swedish Institute of Urban History 75 years : an anniversary symposium, September 3rd, 1994 / editors: Lars Nilsson & Sven Lilja.

 • Lokalhistoria : meddelanden / utgivna av Svenska kommunförbundet genom Stads- och kommunhistoriska institutet.

 • Studier i stads- och kommunhistoria / Stads- och kommunhistoriska institutet.

 • Nilsson, Lars,historiker, - Historisk tätortsstatistik D. 1 Folkmängden i administrativa tätorter 1800-1970

 • Nilsson, Lars,historiker, - Historisk tätortsstatistik D. 2 Städernas folkmängd och tillväxt : Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal = [Growth and population size of towns in Sweden (with Finland) c. 1570-1810] / Sven Lilja.

 • Nilsson, Lars,historiker, - Historisk tätortsstatistik / Lars Nilsson.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

 • Heiko Droste
  Professor