Publicerad 5 november 2021

Kommunreform 1971

1971 genomfördes en stor kommunreform och antalet kommuner reducerades genom omfattande sammanläggningar till dagens 290 kommuner. Det är dags att diskutera denna reform med tanke på förnyade diskussioner om kommunsammanläggningar.

Sedan 1800-talet har Sveriges lokala administration förvandlats genom flera omfattande kommunreformer. Till en början ersattes socknarna med olika lantkommuner, vid sidan av städer, municipalstäder, köpingar med mera.

År 1952 reducerades antalet kommuner kraftigt, de gamla sockengränserna förlorade sin betydelse. Redan efter kort tid började nya diskussioner om kommunsammanläggningar då 1952 års Storkommunreform ansågs otillräcklig.

1962 beslöts ytterligare en kommunreform som avskaffade alla administrativa enheter som stad, municipalstad, köping med mera. Reformen genomfördes i synnerhet under åren 1971 och 1974. Den begränsade antalet kommuner till 278.

Medan staten till en början satsade på kommunernas frivilliga sammanläggningar, genomfördes reformerna i längden med tvång, om så behövdes. I ett antal kommuner har sedan dess initiativ till att separera kommunerna genomförts, i lite mer än hälften av dessa kommuner blev initiativen framgångsrika.

Idag har Sverige 290 kommuner.

Kommunsammanläggningar

Diskussionen om ytterligare kommunsammanläggningar har sedan dess återkommit, senast i samband med 2020:års kommunutredning. Dessa diskussioner, men även 50 årsjubileet efter senaste kommunreformen är anledning för SKHI att fundera kring kommunernas historia.

  • Finns det kommuner som uppmärksammar sitt 50-årsjubileum?
  • På vilket sätt minns kommuner sin historia, med hänsyn till kommunernas olika delar, sitt ursprung i socknarna och städer?
  • På vilket sätt är kommunens historia en resurs som kan användas för att stärka kommunerna, deras sociala och kulturella hållbarhet?

Stads- och kommunhistoriska institutet välkomnar alla inlägg i debatten och vill lyfta 1971:års kommunreform med dess konsekvenser. Vi återkommer om eventuella seminarier och workshopar.

SKR:s remissyttrande i kommunutredningen

Kommunutredningen 2020: Starkare kommuner, Regeringskansliet

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor