10 juni 2024 kl. 17.00-19.00

The History of Municipal Socialism

Välkommen till en gästföreläsning på engelska där professor Shelton Stromquist presenterar sin bok Claiming the City, om arbetarrörelsens och kommunalsocialismens historia i ett antal länder, däribland Sverige.

Innehåll

Claiming the City: A Global History of Workers' Fight for Municipal Socialism

I mer än ett sekel har kommunalsocialismen triggat fantasin hos arbetare som kämpar för att göra städer beboeliga och demokratiska. Vid varje tur utmanade ägda eliter sin rätt att regera.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Shelton Stromquist, University of Iowa
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor
  • Hannes Rolf
    Forskarassistent