7 maj 2024 kl. 13.00-15.00

Rummet och politiken

Välkommen till ett seminarium med medverkande från Stockholms universitet. Pär Altermark presenterar sin pågående forskning om Rumslighet och politisk styrning i en urban kontext. Fabian Nyström berättar om sin forskning Planmosaik – Kronologi – Analys för Stockholm.

Innehåll

Rumslighet och politisk styrning i en urban kontext

Avhandlingsprojektet frågor efter relationen mellan rumslighet och politisk styrning i en urban kontext. Hur tog föreställningar om rumslig ordning och oordning form och hur avgränsades dem i relation till olika åtgärder och försök att reglera stadsrummet i Stockholm under andra hälften av 1800-talet.

Målet är att visa hur staden ”gick till väga” för att identifiera och kategorisera det rumsligt ”ordnade” och ”oordnade” i relation till olika ,regleringsåtgärder, samt att undersöka vilka politiska investeringar som detta byggde på.

Planmosaik- Kronologi- Analys för Stockholm

Planmosaik- Kronologi- Analys syftar till att snabbt tydliggöra en stads stadspla-neringshistoria med de exakta plankartor som ligger till grund för densamma, i det här fallet staden Stockholm.
Stockholms bebyggelse regleras som välbekant med stadsplaner. Med utgångs-punkt i de stora stadsplanerna för Stockholms malmar från 1800-talets andra hälft uppdateras dessa stora stadsplaner med mindre plankartor/ detaljplaner kontinuerligt. Dessa detaljplaner skapar tillsammans det som kallas Stockholms planmosaik.

Kärnan i projekt är en katalogisering av detaljplaner/ plankartor/ generalplaner mm från sent 1800-tal fram till idag.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Pär Altermark, Stockholms universitet
  • Fabian Nyström, Stockholms universitet
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor
  • Hannes Rolf
    Forskarassistent