Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Socionomprogrammet - En undersökning om hur socionomprogrammet kan utvecklas.

  Socionomprogrammet - En undersökning om hur socionomprogrammet kan utvecklas

  SKR har genomfört en undersökning med syftet att belysa hur chefer inom socialtjänsten uppfattar dagens socionomprogram och vad som behöver utvecklas.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Social omsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-05

 • Med öppna ögon - Guide till jämställd socialtjänst

  Detta är en praktisk guide som bidrar med kunskap, stöd och konkreta verktyg i förbättringsarbete för en mer jämställd socialtjänst.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Metodstöd för likvärdigt bemötande inom socialtjänsten.

  Metodstöd för likvärdigt bemötande inom socialtjänsten

  Att främja jämställdhet och jämlikhet i bemötandet inom socialtjänsten samt säkra att diskrimineringslagen följs kommer att undersökas och besvaras i metodstödet och ett konkret verktyg Genuslinsen presenteras.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Analysstöd - Stöd för att inkludera jämställdhet och jämlikhet 
i analys av resultaten från individbaserad 
systematisk uppföljning

  Analysstöd - jämställd socialtjänst

  Stöd för att inkludera jämställdhet och jämlikhet i analysen av resultat från individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Blicka inåt - För ett jämställdhetsintegrerat stöd

  Skriften Blicka inåt är till för dig som arbetar som chef eller medarbetare nationellt, regionalt eller lokalt och som ger stöd, service och rådgivning till kommuner och regioner.

  Verksamhetsområde:Demokrati, Innovation

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Flexibla grundskolor – utformning av kommunala grundskolor för föränderliga behov

  Intresset för flexibla grundskolor har länge varit på framväxt. Från att identifiera det växande behovet av flexibilitet i skollokaler, till att undersöka samnyttjandet av utrymmen för skol- och fritidsaktiviteter, täcker denna rapport aspekter som ...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Byggande, Fastigheter, Grundskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-19

 • Socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna

  Lärdomar från individbaserad systematisk uppföljning, SU-Kvinnofrid 2021–2023.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnofrid

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-19

 • Robusta förskolor, skolor, vård och omsorgslokaler

  Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler

  Skriften är en vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-18

 • Vägledning till eIDAS, reviderad version

  Vägledning till eIDAS, uppdaterad version

  SKR har uppdaterat publikationen Vägledning till eIDAS då ny lagstiftning tillkommit.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-15

 • SKR:s Årsredovisning 2022

  Årsredovisning 2022

  SKR:s årsredovisning 2022

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-10

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se