Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Nästa steg i omställningen till Nära vård: Årsberättelse 2022 och 2023

  Omställningen till Nära vård har gått från att vara något som engagerar enstaka personer och beslutsfattare, till att många personer och organisationer formar den nära vården och omsorgen. Det sker på alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet och i...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2023-06-13

 • Graviditetsenkäten - Resultat per 1 januari - 31 december 2022

  Graviditetsenkäten - Resultat per 1 januari – 31 december 2022.

  Denna rapport innehåller alla resultat, svarsfrekvens och bortfallsanalys för Graviditetsenkätens under 2022.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-12

 • Graviditetsenkäten - Sammanfattning av resultat per 1 januari - 31 december 2022

  Graviditetsenkäten - Sammanfattning av resultat från 2022

  Denna rapport sammanfattar nationella och regionala resultat för ett urval av frågorna i Graviditetsenkäten, där tyngdpunkten ligger på att redovisa de svar som inkommit under 2022.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-12

 • RIPS 21 - Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2023)

  RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – ses över en gång per år. I årets skrift finns de centrala delarna i riktlinjerna beskrivna samt RIPS-kommitténs uppdrag.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-08

 • Barnkonsekvensanalys

  Stödmaterial till fördjupad bedömning av barnets bästa.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Barnets rättigheter

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - Kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2022

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området barn- och undomspsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Barn och unga, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - Kartläggning av rättspsykiatrin 2022

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av rättspsykiatrin 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området rättspsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatri

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatri 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området vuxenpsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Fastighetsnyckeltal avseende 2022

  Fastighetsnyckeltal avseende 2022

  Här redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2022.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-17

 • Omslag, Ekonomirapporten maj 2023

  Ekonomirapporten, maj 2023

  Denna utgåva av Ekonomirapporten beskriver hur flera snabba, negativa ekonomiska förändringar ger ett bekymmersamt läge i många kommuner och i de flesta regioner. Rapporten innehåller även kapitel om vikten av långsiktighet, i såväl kommuners och re...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF, Webb

  Utgivningsdag:2023-05-16

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se