Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Förslag för att motverka hot, hat och otillåten påverkan

  I den här rapporten beskrivs status i juni 2023 på de 15 förslag som SKR skickat till regeringen om att motverka hot, hat och otillåten påverkan. Vilka åtgärder som regeringen tagit initiativ till hittills, samt vad som återstår att göra.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Demokrati

  Ämne:Arbetsmiljö

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-27

 • Öppna jämförelser - Miljöarbetet 2023 i regionerna

  Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2023 i regionerna

  Rapporten presenteras för tionde gången som Öppna jämförelser, med syfte att stimulera lärande och verksamhetsutveckling i miljöarbetet.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-27

 • Att lära av en kris

  Att lära av en kris - utvärdering av covid-19 pandemin

  I september 2021 tillsatte SKR:s styrelse en programberedning om covid-19-pandemin. Med denna rapport sammanfattar beredningen sina samlade lärdomar, bedömningar och förslag.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Corona, covid-19

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-06-26

 • Självskattad hälsa. Delrapport av Graviditetsenkätens nationella 
resultat 1 december 2020–30 november 2021

  Självskattad hälsa

  Detta är en delrapport av Graviditetsenkätens nationella resultat 1 december 2020–30 november 2021.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-26

 • Vem ska stå för risken?

  I rapporten beskrivs några av de fördelar, nackdelar och risker som finns, och hur kommunerna påverkas av alla industrietableringar som görs.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Näringsliv, Samhällsplanering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-26

 • Hållbart personcentrerat teamarbete för en nära vård

  Introduktion och handledning till arbetsmaterial för chefer och ledare.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-22

 • En samverkansresa för hälsa

  En samverkansresa för hälsa

  Summering och avstamp, Strategi för hälsa 2017-2023.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Folkhälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-21

 • Positionspapper för psykisk hälsa

  SKR:s position inom området psykisk hälsa kan sammanfattas och utvecklas i detta positionspapper.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-19

 • Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

  Covid-19 pandemin gav omfattande insikter och erfarenheter kring åtgärdsbehov för att begränsa smittspridning i kommunala vård- och omsorgsboenden och lokaler. Erfarenheter som är värda att beakta när sådana lokaler ska byggas eller byggas om.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-15

 • Flyttning av fordon, handbok för kommunens handläggare

  Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare

  Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft och gott omdöme. Denna handbok baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning.

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-13

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se