Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Program på stöd- och behandlingsplattformen (SoB)

  SKR har under våren 2023 samlat in uppgifter om vilka program regionerna erbjuder via tjänsten Stöd och behandling (SoB). Resultatet är sammanställt i en rapport.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård, Primärvård, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-22

 • Det förstärkta folkinitiativet

  Det förstärkta folkinitiativet

  Trender och erfarenheter från folkinitiativ och folkomröstningar.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Val och maktfördelning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-22

 • Ersättningsmodeller för Nära vård

  Ersättningsmodeller för Nära vård

  Skriften är ett kunskaps- och dialogunderlag med fokus på regionens primärvård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Driftformer, valfrihet, Nära vård

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-11-10

 • Ambulanssjukvårdens utveckling

  Skriften beskriver ambulanssjukvårdens utveckling - från att transportera patienter till akuten till att erbjuda avancerad och nära vård i ett komplext vårdsystem.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-10

 • På gång inom EU hösten 2023

  På gång inom EU hösten 2023

  I denna utgåva kan du bland annat läsa om EU:s digitaliseringsarbete, nya EU-initiativ på miljöområdet, det nya läkemedelspaketet, förhandlingar på migrationsområdet och många fler aktuella frågor.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Demokrati, Digitalisering, Ekonomi, Innovation, Hälsa och sjukvård, Juridik, Kultur och fritid, Samhällsplanering, Skola, Social omsorg

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-08

 • Ekonomirapporten, oktober 2023

  Kommunsektorn visar negativa resultat både i år och 2024. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Format:PDF, Webb

  Utgivningsdag:2023-10-17

 • Using public procurement to advance gender equality – a guide

  A guide to how gender equality skills and procurement skills can work together.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Jämställdhet, Upphandling

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2023-10-13

 • Vägval för framtiden 5

  Vägval för framtiden 5 - En spaning mot år 2035

  Syftet med rapporten är att öppna upp för dialog och fortsatt analys på hemmaplan och att stimulera till samtal om viktiga vägval inför framtiden.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-28

 • Ojämställdhet i socialtjänsten

  Ojämställdhet i socialtjänsten - En kunskapsöversikt

  Skriften visar att kön spelar roll, i socialtjänsten precis som i samhället i övrigt. Den här skriften kan utgöra ett kunskapsunderlag och ett stöd för fortsatt utvecklingsarbete om jämställdhet i socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-09-27

 • Lokala Samhällskontrakt - Ett kunskapsunderlag

  Lokala Samhällskontrakt - Ett kunskapsunderlag

  En rapport om hur kommuner och regioner kan arbeta för att skapa lokala samhällskontrakt i en globaliserad värld.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Medborgardialog, Mänskliga rättigheter

  Utgivningsdag:2023-09-19

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se