Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Markörbaserad journalgranskning 2022

  Skador inom psykiatrisk vård 2022 nationell nivå.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-08

 • Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

  Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

  Rapporten ger ett värdefullt tillskott till den diskussion och planeringsaktivitet som sker lokalt om hur klimatfrågan praktiskt kan hanteras i stadsbyggnadssammanhang.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande, Miljö, hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-21

 • Mitt i arbetslivet

  Hur yrkesverksamma 36-65 år ser på jobb, studier och omställning.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-18

 • Grus i planeringsmaskineriet

  Skriften bidrar till dialog om vägval och åtgärder som krävs för att skapa förutsättningar för effektiva och rättsäkra planeringsprocesser.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-14

 • Brister i arbetsmarknadspolitiken och behovet av ett välfungerande aktivitetskrav

  Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 1.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-14

 • Avtalssamverkan inom socialtjänsten

  Avtalssamverkan inom socialtjänsten

  Skriften är en översikt över kommunal avtalssamverkan inom socialtjänsten samt en metodguide som erbjuder stegvis vägledning kring avtalssamverkan för kommuner.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Upphandling

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-14

 • Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

  Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

  Skriften handlar om handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering och att ta tillvara på potentialen i ett stärkt kommungemensamt digitaliseringsarbete.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-13

 • Skador i somatisk vård 2013–2022 nationell nivå

  Markörbaserad journalgranskning 2013-2022 inom somatisk vård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-05

 • Handbok för gymnasieantagning 2024

  Handbok för gymnasieantagning 2024

  SKR:s handbok för gymnasieantagning samlar alla bestämmelser gällande gymnasieantagningen samt råd kring hur bestämmelserna kan tillämpas. Handboken är ett stöd för alla som arbetar med antagningen till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar fö...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-04

 • Smartare samhällsbyggnad

  Smartare samhällsbyggnad

  Skriften är en guide till datadrivna processer på kommunal nivå.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-04

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se