Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Förutsättningar för ett välfungerande aktivitetskrav i praktiken

  Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 3.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Utgivningsdag:2024-03-14

 • Tillsammans med primärvård som nav

  Tillsammans med primärvården som nav - Samarbete för specialiserad vård i hemmet

  I skriften ges exempel på fördjupat samarbete mellan primärvård och specialiserad vård för en nära, sammanhållen och effektiv vård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-13

 • Regionernas informationssäkerhetsarbete

  Regionernas informationssäkerhetsarbete

  En uppföljning av regionernas systematiska informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvården.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering

  Ämne:Trygghet och säkerhet, Verksamhetsstyrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-12

 • Kommunerna informationssäkerhetsarbete

  Kommunernas informationssäkerhetsarbete

  Under våren 2023 genomförde SKR en övergripande kartläggning om hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Samhällsplanering

  Ämne:Trygghet och säkerhet, Verksamhetsstyrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-03-12

 • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

  Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, slutrapport

  Skriften är en slutrapport av projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering, Skola

  Ämne:Byggande, Fastigheter, Förskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-29

 • Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023

  Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Medborgardialog

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-29

 • Tillgänglig vård

  Skriften beskriver strategier och koncept som har visat sig fungera väl för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-28

 • Erfarenheter från fyra år med Arbetsförmedlingens leverantörer

  Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 2.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-14

 • Verksamhetsplan 2024, SKR

  Verksamhetsplan 2024 för Sveriges Kommuner och Regioner

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-12

 • Förlängt arbetsliv

  Rapporten undersöker vilken inställning medarbetare i kommuner och regioner i åldern 55-65 år har till att förlänga arbetslivet.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-08

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se