Publicerad 22 november 2023

Det förstärkta folkinitiativet

Trender och erfarenheter från folkinitiativ och folkomröstningar.

Rapporten kartlägger erfarenheterna av det reformerade folkinitiativet från att det trädde i kraft 2011 fram till och med 2022. Under perioden har 44 folkomröstningar, som föranletts av folkinitiativ genomförts. Rapporten avslutas med en sammanfattning av resultaten och kommentarer kring folkomröstningens roll i den kommunala representativa demokratin.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.