Publicerad 5 mars 2021

Latinsk tryckstil Antikva (Antiqua)

Antikva är en boktryckarterm för den upprättstående, latinska tryckstilen, till skillnad från fraktur eller gotisk stil och kursiv stil, med eller utan serifer. Antikvan kallas på engelska roman type. Termen antikva används ibland endast som samlingsnamn för de stilar som innehåller serifer.

Antikvan är en efterbildning av de så kallade romerska typerna. Dess uppfinnare var italienarna Coluccio Salutati (1331–1406) och Poggio Bracciolini (1380–1459) som försökte införa den i stället för den gotiska stilen. Den är förknippad med Florens, där den fick sitt genomslag, och kan även kallas bland annat humanistisk antikva eller humanistisk stil.

I slutet av 1400-talet uppkom den andra generationens antikva genom boktryckaren Aldus Manutius. Den har sedermera i alla länder nästan fullständigt trängt ut frakturstilen, i Tyskland först efter att Adolf Hitler påbjudit övergång till antikva. I Danmark och Norge brukades frakturstilen i hög utsträckning ännu vid sekelskiftet 1900.

Exempel på latisk tryckstil Antikva ser du i nedan bild.

Latinsk tryckstil Antikva (Antiqua)
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor