Publicerad 23 september 2021

Alfabetet i frakturstil

Alfabetet är skrivet i så kallad frakturstil, även kallad den gotiska handstilen. Bilden ger dig en överblick av alfabetet från bokstaven A till och med Z. Börja dina övningar med att studera bokstäverna innan du går vidare och gör övningarna i verktyget Frakturstil.

I bildens sista rad kombineras följande bokstäver: ch, ck, ss, sz, sch, sp, st, th, tz.

Alfabetet är skrivet i så kallad frakturstil och bilden ger dig en överblick av alfabetet från A till Z.

Läsa frakturstil (gothic handwriting)

En svensk genealogisk förening har tagit fram ett antal filmer som förklarar hur du läser men även uttalar ord i den så kallade tyska stilen, gothic handwriting, fraktur. I filmerna presenteras på engelska och de är från fyra till 18 minuter långa.

The Swedish Genealogy Guide, Youtube

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor