Publicerad 5 mars 2021

Övriga stilar

Skriftsystem skiljer sig från andra symboliska kommunikationssystem genom att läsaren för det mesta måste ha någon form av kunskap om det talade språket för att förstå texten.

I kontrast till detta står andra symbolsystem som skyltar, målningar, kartor och matematik som ofta är möjliga att tolka oberoende av talat språk.

De övriga stilar som vi här nämner förekommer sedan 1400-talet i olika dokument. Det kan i synnerhet vara svårt på 1600- och 1700-talet, där många tyska texter och ord förekommer i svenska dokument. Sütterlin är däremot förekommer väldigt sällan i svenska arkiv.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor