Tydliggör önskat resultat, mått/indikatorer och källa till kunskap

Tydliggör för respektive uppföljningsfråga vilka resultat som ska uppnås, vilka mått eller indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse samt var kunskapen finns.

I bilden nedan ges exempel på hur det skulle kunna se ut för uppföljningsområde A. Behov och förutsättningar.

Förstora bilden

Exempel på önskade resultat, mått/indikatorer och källa till kunskap.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.