2. Utveckla modell för gemensam uppföljning och utveckling

När ni har tydliggjort er gemensamma utvecklingskraft och har samsyn om vilken nära vård som ska följas upp och utvecklas är nästa steg att utveckla modell för gemensam uppföljning och utveckling.

Metodstöd del 2 har fokus på att fastställa vilka uppföljningsfrågor som är relevanta och hur de ska besvaras.

Syftet är att stödja design av en skräddarsydd modell för uppföljning som lägger grund för att snabbt kunna mobilisera och agera utifrån ny kunskap.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.