Anpassa uppföljningsfrågor

Ett första steg i att utveckla modell för lärande uppföljning är att tydliggöra vilka uppföljningsfrågor som ni löpande vill kunna besvara som underlag för lärande och utveckling.

  • Vilka uppföljningsfrågor är relevanta och hur ska de besvaras?
  • Är ramverkets frågeställningar relevanta eller behöver det göras några anpassningar?
Förstora bilden

Uppföljningsfrågor

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.