Designa datainsamling

När det är tydligt var det finns relevant kunskap/data för att besvara uppföljningsfrågorna är nästa steg att tydliggöra hur den ska samlas in.

Vid design av datainsamlingen är det värdefullt att dra nytta av befintliga metoder som kan finnas lokalt, regionalt eller nationellt.

Metoder för att samla kunskap/data kan till exempel vara: enkäter, djupintervjuer, fokusgrupper, observationer, dokumentstudier, journalgranskning eller registergranskning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.