3. Etablera arbetssätt för gemensam uppföljning och utveckling

När modellen för gemensam uppföljning och utveckling är utformad kan datainsamling, analys och diskussioner inledas.

Metodstöd del 3 har fokus på att stödja utvecklingen av arbetssätt där resultat från datainsamlingen kommer till nytta i löpande lärande och utveckling. I mötesforum på olika nivåer kan den aktuella kunskapen användas i löpande avstämningar och analyser över verksamhetsgränser.

Syftet är att bidra till uthållighet i det gemensamma utvecklingsarbetet – som kan stärkas i takt med att ny kunskap ger nya möjligheter att förstå och utveckla den nära vården i önskad riktning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.