1. Förbered för gemensam uppföljning och utveckling

För att ramverket ska vara tillämpbart behöver vissa förutsättningar finnas på plats.

Metodstöd del 1 har fokus på förberedelser som kan behöva göras inför etablering av gemensamma arbetssätt för uppföljning, lärande och utveckling av nära vård.

Syftet är att ge stöd att säkerställa att involverade aktörer har den utvecklingskraft som krävs och samsyn om vilken nära vård som ska följas upp och utvecklas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.