Fånga patienters, brukares och medarbetares perspektiv

Att fånga patienters, brukares och medarbetares perspektiv är särskilt viktigt för att kunna bedöma om vården är personcentrerad, samordnad, proaktiv och hälsofrämjande

Vård- och omsorgskollen och patientkontrakt är exempel på etablerade modeller som bidrar till en ökad förståelse för patienters, brukares eller medarbetares upplevelser och värderingar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.