Publicerad 21 augusti 2023

Stadshistoriska nämnden

Verksamheten och utvecklingen granskas av en särskild nämnd, stadshistoriska nämnden. Nämnden har sju ledamöter. Av dessa nomineras samtliga för en tid på tre år och en ny nämnd konstitueras i november 2020.

Fördelningen av antal ledamöter i nämnden sker enligt följande:

  • fyra ledamöter fördelas av styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner,
  • två ledamöter fördelas av Stadshistoriska samfundet,
  • en ledamot fördelas av Stockholms universitet.

Nämndens medlemmar

Ordförande

Mats Einarsson, förtroendevald i Botkyrka kommun

Vice ordförande

Olle Burell, Stockholms stads kommunfullmäktige

Övriga

Barbro Blehr, vice-dekanus Humanistiska fakulteten, professor i etnologi, Stockholms universitet

Björn Kullander, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Bosse Ringholm, Socialdemokraterna, Stockholm

Cecilia Brinck, 1:e vice ordförande, Stockholms stads kommunfullmäktige

Sofia Gustafsson, biträdande professor, Linköpings universitet

Heiko Droste, sekreterare i Stadshistoriska nämnden

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor