Publicerad 14 juni 2024

Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser inom socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård publiceras 2021 inom nio verksamhetsområden inklusive krisberedskap.

Resultaten för 2021 finns publicerade på Socialstyrelsen webbplats. RKA arbetar med att ladda ned uppgifterna och publicerar därefter i Kolada.

Öppna jämförelser 2021: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. I Jämföraren, välj din egen kommun alternativt Alla kommuner. Välj sedan fliken ÖJ & KKiK, Öppna jämförelser Socialtjänst & HoS och därefter den ÖJ du vill se.

Jämföraren i Kolada (nytt fönster)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.