Publicerad 10 augusti 2022

Trygghet och säkerhet

Viktiga verksamheter inom trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd. SKR ger årligen ut Öppna jämförelser inom området.

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet

I öppna jämförelser Trygghet och säkerhet jämförs nyckeltal om olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.