Publicerad 13 maj 2024

Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2023 i regionerna

Årets resultat visar på en fortsatt minskning av energianvändning och klimatpåverkan från medicinska gaser. Regionernas miljöarbete har tagit tydliga kliv framåt.

Öppna jämförelser: Miljöarbetet 2023 i regionerna Pdf, 2 MB.

Rapporten har nu kompletterats med nya lärande exempel på praktiska klimatinsatser i regionerna:

Insamling och återvinning av anestesigaser från operation, Region Jämtland Härjedalen

Lägre miljö- och klimatpåverkan när använda skyddsförkläden blir till nya, Region Stockholm, Danderyds sjukhus

Åter i bruk – cirkulär möbelhantering i Västra Götalandsregionen

Minskad miljöpåverkan genom färre fossildrivna sjukvårdstransporter, Region Uppsala

Ta del av fler lärande exempel om klimatarbetet i regioner och kommuner:

Lärande exempel, klimat

Huvudresultat i årets rapport

Energieffektiviseringen sparar uppåt en halv miljard kronor per år och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu över 93 procent. Den direkta klimatpåverkan har minskat kraftigt över tid, exempelvis med tre fjärdedelar från medicinska gaser. De stora effekterna på regionernas verksamhet kring covid-19-pandemin och ökade priser på livsmedel, el och drivmedel märks även inom miljöarbetet.

 • Antibiotikaförsäljningen har ökat, men till lägre nivåer än innan pandemin.
 • Volymer och kostnader har ökat för både livsmedel i stort och för ekologisk mat.
 • Ökade kostnader för el har bidragit till energi­besparingar och en viss överflyttning till fjärrvärme, samtidigt som pandemins extra belastning på ventilation och verksamhet har släppt.
 • Ökade drivmedelspriser och osäkerhet om styrmedel är en utmaning både för kollektivtrafiken i stort och andelen förnybara drivmedel.
 • Även minskade avfallsmängder är delvis en effekt av att pandemin släppt sitt grepp.

Regionernas klimatberäkningar är viktiga verktyg för att minska verksamhetens klimatpåverkan. De flesta regioner visar en kraftigt minskad samlad klimatpåverkan över tid, sammantaget med 250 000 ton koldioxidekvivalenter. Den indirekta klimatpåverkan från köpta varor och tjänster är dock ungefär fyra gånger större än de mer direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter som regionerna mer traditionellt har följt och kunnat minska. En gemensam modell har tagits fram för klimatberäkning, som de flesta regioner börjat använda.

För rapportens sex indikatorer presenteras både resultat och framgångsfaktorer med exempel. Skillnaderna mellan regionerna är stora och jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar. Skillnaderna i miljöprestanda beror till stor del på olika ambition och mål i regionernas miljöarbete. Men de speglar även skillnader i geografiska förutsättningar och verksamheternas omfattning.

Resultat i korthet 2009–2022

 • Antibiotikaförskrivning: minskat 36 %, men ökat 9 % sedan 2021
 • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 43 %, men minskat något sedan 2021
 • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 93 %
 • Energianvändningen per lokalyta: minskat 17 %, varav 2 % sedan 2021
 • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 75 %, varav 17% sedan 2021

Jämförelsen publiceras i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.

Hitta din regions resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Klicka på länken nedan till Jämföraren och välj region.

Hitta din regions resultat i Kolada - direktlänk till Jämföraren (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Andreas Hagnell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.