Publicerad 18 mars 2022

Informationssäkerhet i kommuner och regioner

Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet. Det innebär att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem.

En väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet bidrar till att etablera effektiv och ändamålsenlig informationshantering, vilket skapar förtroende både inom och utanför organisationen och direkt bidrar till att:

  • möjliggöra digitaliseringssatsningar och underlätta transformering,
  • undvika incidenter – bygga ett skydd mot it-attacker och läckage av personuppgifter,
  • säker verksamhetsstyrning,
  • bevara förtroende mot medborgarna, samt
  • införa en metodik och ett arbetssätt för att efterleva lagstiftning och löpande uppföljning.

Ledningen ansvarar för informationssäkerhet

Ansvaret för informationssäkerheten är kopplat till det delegerade verksamhetsansvaret. Det betyder att varje person som är ansvarig för en verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten i denna verksamhet.

Genom att införa informationssäkerhet i relevanta verksamhetsprocesser åstadkoms en tydlig styrning mot uppsatta mål, ökad kontroll av att fastställda krav uppfylls samt en god informationssäkerhet.

Om informationssäkerhet

En animerad film som ger dig en kortfattad introduktion till informationssäkerhet som synliggör några viktiga och tänkvärda frågor inom området. Filmen är 4 minuter och 28 sekunder lång.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Nilsson
    Informationssäkerhetsspecialist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.