Publicerad 19 september 2023

Datadriven utveckling

Tillgång till och effektivt utbyte av information och data är en grundförutsättning för framgångsrik digitalisering. SKR arbetar för att stödja kommuner och regioner i att skapa förutsättningar för att använda data som en strategisk resurs.

Att använda data som en strategisk resurs innebär bland annat att nyttja data för att fatta beslut, styra utvecklingen, förbättra verksamheter och tjänster. Det innebär även att förutsättningar skapas för att nyttja teknik som artificiell intelligens och automatisering.

Genom att använda data för att identifiera mönster och trender, förbättra rutiner och processer, samt mäta och följa upp resultaten av verksamheten kan kommuner och regioner skapa förutsättningar att bli mer effektiv och mer anpassad till användarnas behov.

DIGG om datadriven organisation

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har sammanställt de områden som är viktiga i en datadriven offentlig sektor.

Informations- och dataperspektivet, DIGG

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.