Publicerad 18 december 2023

Digital infrastruktur

Data är en värdefull tillgång. Det är avgörande med en digital infrastruktur där information som är kritisk för samhällets effektivitet är stabilt tillgänglig till en rimlig kostnad.

Kommuner och regioner är beroende av data och information i sin dagliga verksamhet. Informationen kan till exempel vara uppgifter om personer, företag, fastigheter samt behöriga utförare och leverantörer.

SKR tycker att det behöver finnas en nationell digital infrastruktur på plats för enkel och säker informationsförsörjning inom och mellan offentlig och privat sektor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.