Publicerad 9 februari 2024

Leda och styra, digitalisering

Digital transformation förutsätter nya organisatoriska förmågor. Hur vi styr, leder, prioriterar och förändrar.

Styrning och ledning skapar förutsättningar att nyttja digitaliseringen på bästa sätt i strävan att utveckla verksamheten och öka nyttan för medborgarna. I det ingår både att öka effektiviteten i befintlig verksamhet och att tänka nytt genom att arbeta systematiskt med innovation.

För att nå goda resultat så behöver organisationen också se över förutsättningar så som extern samarbetsförmåga, kompetensbilden, förändringskulturen och nyttorealiseringen.

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.