Publicerad 25 maj 2023

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2023

Datum och aktiviteter 2023

Datum

Aktivitet

17 januari

Utjämningsutredningen, seminarium 2: Riktade statsbidrag

27 januari

EkonomiNytt 1/2023 om läkemedelskostnader 2023

vecka 6

Internräntan för 2024, SKR

16 februari

Cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 1/2023 med ny skatteunderlagsprognos

23 februari

Utjämningsutredningen, seminarium 3: Konstnadsutjämning lönemodell

1 mars

SCB: kommunernas och regionernas resultat för 2022

8 mars

Utjämningsutredningen, seminarium 4: Kostnadsutjämning, gles bebyggelsestruktur

16 mars

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

23 mars

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt

30 mars

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för regioner, digitalt

31mars

SKR: Om löne- och prisförändringar för regioner (EkonomiNytt)

5 april

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 1

17 april

Regeringen: Vårpropositionen

18 april

SKR: cirkulär/EkonomiNytt med anledning av Vårpropositionen

19 april

Finansnätverksträff, digital

21 april

Effektivare arbetssätt för kommuner att lämna in räkenskapssammandraget

27 april

SKR: skatteunderlagsprognos med ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS och preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2024.


Skatteunderlagsprognos

Preliminärt 10 maj

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 2

16 maj

SKR: Ekonomirapporten, maj 2023

Ekonomirapporten

23 maj

Utjämningsutredningen, seminarium 5: Kostnadsutjämning för kommuner, delmodell Äldreomsorg

juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte

8 juni

Budgetdagen 2023, digital

Preliminärt 8 juni

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 3

20 juni

SKR: extra prognos för LSS-utjämningen

Preliminärt 6 juli

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 4

Preliminärt 10 augusti

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 5

24 augusti

SKR: skatteunderlagsprognos (cirkulär, MakroNytt 2/2023)

Preliminärt 25 augusti

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 6

Senast 20 september

Regeringen: Budgetpropositionen

Nästa dag

SKR: Om budgetpropositionen (cirkulär)

29 september

SCB: preliminärt utfall i utjämningssystemen

Preliminärt 4 oktober

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 7

5 oktober

SKR: Skatteunderlagsprognos samt preliminärt utfall i utjämningssystemen (cirkulär)

Preliminärt oktober

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

Preliminärt oktober

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt

Preliminärt 17 oktober

SKR: Ekonomirapporten, oktober 2023

Preliminärt 26 oktober

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 8

Preliminärt 21 november

Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 9

Slutet av november

SKR: Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

21 november

Bokslutsdagen i Malmö, Scandic Triangeln

28 november

Bokslutsdagen i Stockholm, Klara konferens

29 november

Bokslutsdagen digitalt – webbsändning

Preliminärt 6 december

Skatteverket: slutligt beskattningsutfall

8 december

SKR: prisindex OPI och VPI

14 december

SKR: cirkulär och MakroNytt 3/2023 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera

Preliminärt 18 december

SKR: cirkulär om redovisningsfrågor

Preliminärt 21 december

SCB: utfall i utjämningssystemen

Preliminärt 21 december

SKR: cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025

Informationsansvarig

  • Fredrik Holst
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.