Publicerad 26 februari 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

MakroNytt 1/2024

I cirkulär 24:15, MakroNytt 1 2024, presenterar vi vår senaste bedömning av
den makroekonomiska utvecklingen. Bedömningen används som underlag
för uppdaterad prognos för åren 2024–2027.

Informationsansvarig

  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.