14 augusti 2024 till 15 augusti 2024 kl. 00.00-00.00

Kommek 2024

KOMMEK är mötesplatsen för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. Här möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. SKR är arrangör tillsammans med Region Skåne, Malmö stad och Kommunalekonomernas Förening (KEF).

Anmälan och program

Information om programmet samt anmälan finns på Kommek.se

Årets teman

 • En effektiv och innovativ välfärd
  Om digitalisering och AI, verksamhetsutveckling
 • Säkra välfärdens kompetensförsörjning
  Om ekonomens roll mm
 • Leda och styra i utmanande tider
  Om tillitsbaserad styrning m.fl. perspektiv på styrning, “att hantera ekonomiska underskott” och civil beredskap, smart samarbete, personlig utveckling.
 • En omvärld i förändring
  Om samhällsutveckling, makroekonomi och grön omställning, civil beredskap, välfärdsbrott
 • Redovisning, finansiering, investeringar och revision

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.