Publicerad 27 april 2023

Utjämningssystem

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

SKR gör prognoser för utjämningssystemet och informerar om preliminära utfall från SCB via cirkulär (tidigare även EkonomiNytt).

SCB ska presentera utfall i utjämningssystemen för varje år strax före jul. Även utfallen informerar SKR om via cirkulär.

Aktuellt

Cirkulär

EkonomiNytt

Kurser och konferenser

Det finns inga evenemang om utjämningssystem att visa.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.