Publicerad 26 februari 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024 – 2027

I cirkulär 24:16, Aktuell Ekonomi för regioner och kommuner, presenterar vi budgetförutsättningar för regioner och kommuner för åren 2024–2027.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.