Publicerad 16 februari 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 23:05.

Internränta för år 2025

Internräntan föreslås för år 2025 att vara 2,5 procent. Det innebär en oförändrad internränta jämfört med året innan. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Informationsansvarig

  • Fredrik Holmström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.