Publicerad 1 juni 2023

Andra aktörers prisindex

Index från aktörer som kan vara intressanta är arbetskostnadsindex, AKI, konsumentprisindex, KPI samt storhushållssprisindex, SPI.

Arbetskostnadsindex, AKI

Ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

Arbetskostnadsindexet delas upp i två olika typer: för arbetare inom privat sektor och för tjänstemän inom privat sektor.

Arbetskostnadsindex AKI, SCB

Konsumentprisindex, KPI

KPI är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Konsumentprisindex KPI, SCB

Storhushållsprisindex, SPI

SPI finns för måltidskostnaderna hos kommuner och regioner, men även renodlat för skolrestauranger. Från 2010 tas SPI inte längre fram på beställning av SKR.

www.storhushållsprisindex.se

Informationsansvarig

  • Erik Törnblom
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.