Publicerad 16 januari 2024

Informationspåverkan vid val

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tittat på hur informationspåverkan kan påverka det svenska valets genomförande. MSB har också tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan.

Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från främmande makt genomförs i syfte att påverka målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts fördel. Det kan till exempel handla om att försöka undergräva förtroendet för valets genomförande.

Vilseledning, desinformation och propaganda i informationsmiljön är exempel på informationspåverkan. Eller mer omdebatterade begrepp som fake news (fejknyheter) och trollfabriker.

Källkritik, informationspåverkan och desinformation, Myndigheten för psykologiskt försvar

Internetstiftelsen ger kunskap om källkritik

Fyra områden för möjlig påverkan vid val

Utifrån studier, av främst det amerikanska valet, har MSB tagit fram en bild för att öka medvetenheten och aktsamheten kring informationspåverkan mot valet. Möjliga syften med informationspåverkan vid val:

  • Att undergräva förtroende för demokratin och samhällets funktionalitet
  • Att underminera sammanhållningen inom ett land
  • Att påverka valresultatet till främmande makts fördel
  • Att påverka politiker och tjänstemän

Psykologiskt försvar, MSB

Öka din kunskap och medvetenhet om informationspåverkan

MSB har en kostnadsfri kurs som ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är. Den ger dig också verktyg för att kunna identifiera påverkanstekniker.

Webbkurs: Skydd mot informationspåverkan, MSB

Utöver webbkursen erbjuder MBS även olika fördjupningsutbildningar och övningar i skydd mot informationspåverkan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.