Publicerad 3 juli 2024

Valdeltagande

Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. SKR har tagit fram statistik om valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige efter valen 2022. Det finns stora skillnader i valdeltagandet mellan kommuner men även inom respektive kommun.

Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagandet för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare.

Valdeltagande på valdistriktsnivå

Skillnaderna i valdeltagande är stora även inom kommunerna. Störst är skillnaderna i de stora städerna och i förorter med många invånare. I 226 kommuner är skillnaden mer än 10 procent mellan valdistriktet med det högsta och med det lägsta valdeltagandet.

Tabell störst och lägst differens i valdeltagande

Tabellen visar de tio kommuner med störst differens i valdeltagande mellan det valdistrikt med lägst och det med högst valdeltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige. Värdet anges i procent.

Valdeltagande: alla kommuner på valdistriktsnivå i valet 2022 (PDF) Pdf, 261 kB.

Valdeltagande på valdistriktsnivå. Tabellen visar de tio kommuner med störst differens i valdeltagande
mellan det valdistrikt med lägst och det med högst valdeltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige. Värdet anges i procent. Källa är Valmyndigheten.

Kommun

Valdistrikt: högst valdeltagande

Valdistrikt: lägst valdeltagande

Differens

Stockholm

95

38

58

Göteborg

93

37

56

Huddinge

90

34

56

Södertälje

85

31

55

Uppsala

91

37

54

Malmö

92

39

53

Botkyrka

88

36

53

Norrköping

93

42

51

Halmstad

93

42

50

Borås

92

42

50

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagande förstagångsväljare 2022

För förstagångsväljarna finns statistik för riksdagsvalet 2022. Valdeltagandet för förstagångsväljare sjönk från 86 till 84 procent mellan valen 2018 och 2022.

I SCB:s rapport ”Deltagandet i de allmänna valen 2022” framgår att valdeltagandet är högre bland förstagångsväljare som går eller har gått ett studieförberedande program i gymnasieskolan än bland dem som går eller har gått ett yrkesförberedande program. Det finns även tydliga skillnader efter svensk och utländsk bakgrund samt beroende på föräldrars utbildningsnivå. Det starkaste sambandet för förstagångsväljares röstande är dock att ha minst en förälder som röstar i valet.

Deltagandet i de allmänna valen 2022

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.