Publicerad 7 juni 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Beslut och justeringar i RIPS för 2023

I cirkulär 23:26, Aktuell ekonomi för regioner och kommuner, beskrivs bakgrunden till 2023 års beslut om vilka antaganden som tillämpas för beräkning av pensionsskulden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.