Publicerad 8 juni 2023

RIPS 21 - Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2023)

RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – ses över en gång per år. I årets skrift finns de centrala delarna i riktlinjerna beskrivna samt RIPS-kommitténs uppdrag.

Mot bakgrund av pensionernas betydande inverkan på den kommunala ekonomin är det viktigt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av pensionsförpliktelserna. SKR tar löpande fram riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. I denna skrift redovisas den senaste versionen av riktlinjerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.