Publicerad 11 juni 2024

EU-valet 2024

EU påverkar nästan alla verksamhetsområden inom kommun- och regionsektorn, både direkt och indirekt. Här får du en kort information om EU-valet.

Illustrerad bild om att Rösta i EU-valet 9 juni 2024. Det är en hand som håller i en valsedel.Förstora bilden

Vårt deltagande i EU-valet är en viktig del av den demokratiska processen och ger oss alla möjligheten att vara med och påverka beslut som inte bara berör vår vardag utan även hela Europas framtid.

Då Europaparlamentet är en av EU:s tre lagstiftande institutioner är det oerhört viktigt för oss alla som lever i EU att veta vilken politik de för.

Forma EU:s framtid - Allas röst bidrar till att bestämma hur Europeiska unionen ska styras och vilken riktning den ska ta.

Påverka lagstiftningen - Europaparlamentet är en medlagstiftare till EU-direktiv som påverkar såväl på nationell, regional och lokal nivå samt företag och enskilda individer inom en mängd områden som miljö, ekonomi och socialpolitik.

Tackla globala utmaningar - Genom att vi alla röstar kan vi påverka EU:s arbete med globala frågor som till exempel klimatförändringar och internationellt samarbete och handel, det vill säga områden som kräver samarbete över landsgränserna.

Stärka demokratin - När våra medborgare deltar i valet och röstar bidrar det till att upprätthålla och stärka demokratiska processer och värderingar inom EU.

Kommuner och regioner kan stärka Sveriges röst

Sveriges kommuner och regioner har mycket att bidra med i det svenska EU-arbetet. Anders Henriksson, ordförande i SKR, skriver att om Sveriges medlemskap ska vara inflytelserikt och effektivt krävs ett gott politiskt samarbete inom Sverige och att EU respekterar medlemsstaternas beslutskompetens.

Anders Henriksson, gästkrönikör i Europaportalen

Webbinarium och information om nätverk för EU-samordnare

SKR genomför regelbundet korta webbinarium (digitalt via Teams) och delar aktuell information om EU-frågor för lokala och regionala EU-samordnare. Nätverket är öppet för alla i kommuner och regioner.

Information delas i nätverkets digitala samarbetsrum.

Ansök om att vara med i nätverk för EU-samordnare inkl. samarbetsrum

Om EU-valet – Europeiska regionkommittén (ReK)

Europeiska regionkommittén (ReK) är regionernas och kommunernas röst i Europeiska unionen (EU). Den företräder lokala och regionala myndigheter i hela EU och ger råd om ny lagstiftning som har konsekvenser för regioner och kommuner (70 % av all EU-lagstiftning).

European Elections 2024, Europeiska regionkommittén

Om EU-valet på nyhetssajten Europaportalen

Europaportalen bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa, producerar och sammanställer nyheter och ger aktuell överblick i olika ämnen.

EU-valet 2024, Europaportalen

Om Europaportalen och dess ägare

Hur hjälps vi åt att öka valdeltagandet till EU-valet?

Du kan till exempel delta i nätverk:

Europeiska nätverket för regionala och lokala fullmäktigeledamöter

Om du är en lokal eller regional fullmäktigeledamot och vill veta mer om vad EU kan göra för din kommun eller region kan du delta i ett nätverk som drivs av EU-institutionerna.

Ansök om att gå med i Europeiska nätverket för fullmäktigeledamöter

Tillsammansnätverket

Alla kan delta i ett nätverk som värnar om demokratin och att höja deltagandet i EU-valet. Nätverket drivs av Europaparlamentet med målet att få så många människor som möjligt att delta i Europas demokratiska liv och öka valdeltagandet till EU-valet 2024.

Gå med i nätverket tillsammansieuropa.eu

Information om tillsammansieuropa.eu

Samtal om EU med arbetsmarknadens parter

Den 17 april 2024 genomfördes ett samtal där företrädare från arbetsmarknadens parter delade med sig av sina perspektiv och synpunkter. Hur påverkas företag, kommuner, regioner, medborgare och arbetstagare av valet? Vilka frågor är särskilt viktiga för våra respektive medlemmar? Filmen är cirka 1 timme lång.

Kort om valet till Europaparlamentet 2024

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen som stiftar lagar och beslutar om EU:s budget som påverkar alla medborgare.

2024 kommer Europaparlamentet att bestå av 720 folkvalda ledamöter. Sverige ska välja 21 ledamöter fördelade mellan olika politiska partier. De ingår i sin tur i en politisk grupp, för att en politisk grupp ska kunna bildas i Europaparlamentet krävs det minst 23 ledamöter som är valda i minst sju medlemsstater.

Mer information om hur röstningen går till och detaljer kring valet finns tillgängliga i nedan länkar. Bland annat har Sveriges Riksdag tagit fram en film som berättar om hur valet till Europaparlamentet går till, och om EU:s arbete med budget, lagar och beslut.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Looberger
    Handläggare
  • Gustaf Lundgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.