Hur stor andel av befolkningen 80 år och äldre får äldreomsorg?

Hur ser den aktuella situationen ut i äldreomsorgen?

Varför är frågeställningen relevant?

Andelen av befolkningen 80 år och äldre i kommunen ger ett ingångsvärde för vilket behov av äldreomsorg som finns i kommunen.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Hur stor del av befolkningen 80 år och äldre som får äldreomsorg.
  • Hur kommunen står sig mot andra kommuner.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.