Publicerad 16 januari 2024
Nyhet

Stort intresse för nytt omställningsstudiestöd

Majoriteten av alla över 35 år funderar ibland på att byta yrke och var fjärde tror att de kommer använda det nya omställningsstudiestödet. Det visar en undersökning från SKR.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

70 procent av personer mellan 36–65 år på svensk arbetsmarknad funderar ibland eller ofta på att byta yrke. I oktober 2022 infördes ett nytt studiestöd, det så kallade omställningsstudiestödet. Varannan person i den undersökta åldersgruppen har hört talas om det nya studiestödet.

– Intresset för omställningsstudiestödet har varit stort det första året, men många har inte ens fått svar på sin ansökan. Vår undersökning visar att så många som var fjärde person tror att de kommer att använda sig av omställningsstudiestödet någon gång. Då gäller det att ansökningar kan hanteras i tid, säger Bodil Umegård, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Välfärdsutbildningar populära

Statistik från CSN visar att omställningsstudiestödet under det första året främst använts av kvinnor över 40 år. Anställda i kommuner och regioner är något överrepresenterade jämfört med sektorns andel av arbetsmarknaden.

Utbildningar inom hälso- och sjukvård, pedagogik och lärarutbildning samt socialt arbete och omsorg utgör tillsammans nästan en fjärdedel av de beviljade ansökningarna. En stor andel av de som läser utbildningar inom dessa inriktningar är kommun- och regionanställda. Inom pedagogik och lärarutbildning är kommun- och regionanställda i majoritet (56 procent).

– Det kan tyda på att många anställda i vår sektor väljer att använda omställningsstudiestödet för att vidareutbilda sig inom sitt nuvarande yrke eller verksamhetsområde. Både omställning och kompetensutveckling behövs för att klara välfärdens kompetensförsörjning, säger Bodil Umegård.

Fakta

Om omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för att vuxna mitt i arbetslivet ska kunna studera, bredda sin kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Stödet består dels av ett bidrag på 80 procent av lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån. För att beviljas stöd ska den som ansöker vara mellan 27 och 62 år och ha arbetat en längre tid.

Genom kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR kan kommun- och regionanställda som studerar med omställningsstudiestöd få kompletterande studiestöd.

Om rapporten

Rapporten ”Mitt i arbetslivet” syftar till att öka kunskapen om drivkrafter och hinder för att vidareutbilda sig och yrkesväxla.

  • 2 000 yrkesverksamma personer i åldern 36-65 deltog i en undersökning med frågor om jobb, studier och omställning.
  • Rapporten innehåller även statistik från CSN om omställningsstudiestödets första år.
  • Statistiken finns uppdelad på kön.

Läs vidare

Sakkunnig

Kalle Berg
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.