Publicerad 24 april 2024
Nyhet

SKR och Sobona vill fortsätta förhandla

SKR och Sobona säger nej till Vårdförbundets bud. Mindre än ett dygn innan konfliktvarslet bryter ut är SKR:s och Sobonas förhoppning fortfarande att komma överens om ett nytt avtal.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

− Vårdförbundets motbud innehåller nya och än mer långtgående krav än de som har funnits på förhandlingsbordet tidigare under både parternas förhandlingar och medlingsperioden. Det innebär dessutom helt orimliga kostnadsökningar vilket gör att SKR och Sobona säger nej till budet, säger Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Kostnaderna för det förslag som Vårdförbundet nu har lagt i sitt motbud överstiger vida den ram som gäller på svensk arbetsmarknad och det märke för kostnadsökningar som sätts av industrins parter. Kravet är inte hanterbart för kommuner och regioner som enligt SKR:s prognoser kommer att ha ett underskott på 30 miljarder kronor 2024.

− Förhandlingar bygger på att två parter ger och tar och möts i en konstruktiv dialog om möjliga lösningar. Tyvärr har Vårdförbundet lagt mer och mer omfattande krav på bordet. Det gör att möjligheterna att teckna ett avtal snarare har minskat, vilket är beklagligt, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Vårdförbundet föreslår en arbetstidsförkortning som de vill ska införas i det centrala avtalet. En arbetstidsförkortning på två timmar i veckan för medarbetare i kommuner och regioner som har kontaktyrken kostar 24 miljarder kronor och skulle kräva att det rekryteras 41 000 fler anställda. Bara att följa industrimärket kostar 21 miljarder kronor.

SKR och Sobona hoppas nu att parterna med medlarnas hjälp kan komma överens om ett nytt kollektivavtal med Vårdförbundet innan en omfattande konflikt inom hälso- och sjukvården träder i kraft den 25 april klockan 16.00.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.