Publicerad 24 april 2024
Nyhet

Vårdförbundet säger nej till bud

SKR och Sobona har lagt ytterligare ett bud som Vårdförbundet sagt nej till. SKR:s och Sobonas ambition är att komma överens om ett nytt avtal snarast möjligt.

Jeanette Hedberg

Jeanette Hedberg

− Vårdförbundet har sagt nej till alla förslag som både vi och medlarna har lagt fram. Nu lägger de i stället fram ett motbud som går längre än deras ursprungliga yrkanden. Det är anmärkningsvärt. Vi har hela tiden varit beredda att hitta lösningar, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det bud som SKR och Sobona lade under onsdagen mötte Vårdförbundets yrkanden på en rad punkter. Vårdförbundet sade nej till bland annat:

 • Fortsatt prioritering av särskilt yrkesskickliga och satsning på karriärmodeller
 • En arbetstidsförkortning för heltidsanställd som arbetar blandat dag och natt på vardagar men inte under söndag och helgdag
 • Centrala villkor för sjuksköterskor som erbjuds utbildningsanställning vid specialistutbildning och utbildning till barnmorska.
 • Ett löneavtal utan angiven nivå i det centrala avtalet, i enlighet med Vårdförbundets yrkande
 • Fyra avsiktsförklaringar kring friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö, om kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera fler medarbetare och ha en framtidsdiskussion om arbetstider och ett hållbart arbetsliv.

En konflikt skulle få stora konsekvenser för hälso- och sjukvården

Om SKR och Sobona inte kommer överens med Vårdförbundet om ett nytt avtal innan torsdag den 25 april kl 16.00 så träder Vårdförbundets konfliktvarsel i kraft.

Vårdförbundets konfliktåtgärder handlar både om att hindra övertidsarbete, merarbete och nyanställningar. Planerade operationer, uppföljningar och återbesök kan behöva minska eller till och med stänga under en konflikt med längre väntetider som följd.

− Om konflikten bryter ut kommer den att ställa till stora problem i hälso- och sjukvården. Resurserna kommer att behöva koncentreras till akuta operationer och behandlingar för att undvika fara för liv och hälsa. Andra yrkesgrupper, som inte omfattas av konflikten, riskerar också att få jobba mer och med högre belastning, säger John Nilsson, förhandlingschef Sobona.

Fem fack har sagt ja

− Vi har redan tecknat fem kollektivavtal med våra övriga fack inom sektorn som sammantaget omfattar över en miljon medarbetare. Vi har erbjudit Vårdförbundet samma förändringar som övriga fack har accepterat samt några ytterligare villkor och lösningar som är specifika för Vårdförbundet, säger Jeanette Hedberg.

SKR och Sobona vill ha ett ettårigt avtal där vi och Vårdförbundet gemensamt tar ansvar i en osäker tid. Det är ett tufft ekonomiskt läge med stora underskott i kommuner och regioner och dessutom stor brist på kompetens och arbetskraft på hela arbetsmarknaden.

Fakta

SKR och Sobona har erbjudit Vårdförbundet flera delar som möter Vårdförbundets yrkanden:

 • Ett löneavtal utan angiven nivå och en fortsatt prioritering på särskilt yrkesskickliga medarbetare
 • En sänkning av nattarbetstiden till 36 och 20 min respektive 34 timmar och 20 min/vecka för heltidsanställd som arbetar blandat dag och natt (20 respektive 30 %) på vardagar men inte under söndag och helgdag.
 • Centrala bestämmelser om lön och villkor för sjuksköterskor som erbjuds utbildningsanställning vid specialistutbildning och utbildning till barnmorska
 • Partsgemensamt arbete om arbetstidsfrågor kopplade till rotationstjänstgöring och jour
 • Fortsatt partsarbete om karriärmodeller, tjänstestruktur och att utforska möjligheter till reglerade specialistutbildningar för fler av Vårdförbundets yrken
 • Fyra avsiktsförklaringar mellan parterna om arbeten rörande löneavtalet, översyn av arbetstidsregler, friskfaktorer samt om kompetensförsörjning

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.