Publicerad 20 augusti 2019

Snabbguide: Analysera skolresultat

För att ge våra medlemmar stöd i att utveckla sina skolverksamheter har SKL tagit fram denna snabbguide. Snabbguiden vänder sig till tjänstepersoner och rektorer med ansvar för systematiskt kvalitetsarbete i skolverksamhet i kommunal förvaltning.

Att utveckla verksamheter och uppnå en högre kvalitet kräver en långsiktig strategi och ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på uppföljning, analys och förbättringsåtgärder.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.