Publicerad 23 juni 2022

RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2022)

De kommunala tjänstepensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett rättvisande, enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och regionernas pensionsförpliktelser.

Sedan 1964 har värdering skett enligt beräkningsmetoder som rekommenderats av Sveriges Kommuner och Regioner (och dess föregångare). Dessa metoder har uppdaterats vid ett antal tillfällen, främst i samband med att de kommunala pensionsbestämmelserna har ändrats. I denna skrift redovisas den senaste versionen av riktlinjerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.